Skip links

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het huren van een photobooth van
Photobooth Experience:

Artikel 1. Definities

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Photobooth Experience: de gebruiker van deze algemene verhuur voorwaarden:
  Photobooth Experience is gevestigd in Den Haag, staat ingeschreven bij de Kamer
  van Koophandel onder KvK-nummer 55240747
 2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Photobooth Experience een
  overeenkomst aangaat, dan wel die een reserveringsaanvraag bij Photobooth
  Experience heeft ingediend;
 3. Bedrijf: de huurder zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in
  de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 4. Particulier: de huurder zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de
  uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 5. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Photobooth Experience en de huurder
 6. Gehuurde: de photobooth inclusief alle bijbehorende accessoires die door de huurder
  van Photobooth Experience gehuurd wordt;
 7. Locatie: de locatie waar de photobooth door Photobooth Experience geplaatst dient
  te worden of geplaatst is;
 8. Huurdatum: de datum waarop de photobooth door Photobooth Experience aan de
  huurder ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De overeenkomst komt tot stand nadat Photobooth Experience de huurder een
bevestiging heeft gestuurd.

2.2. Deze algemene verhuur voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van
Photobooth Experience en op overeenkomsten tussen Photobooth Experience en de
huurder.

Artikel 3. Aanbod en Prijzen

3.1. Het aanbod van Photobooth Experience is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of overige publicaties
binden Photobooth Experience niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder akkoord is gegaan met de offerte en
Photobooth Experience de huurder een bevestiging heeft gestuurd.

Artikel 5. Annulering

5.1. Indien de huurder de overeenkomst annuleert 2 maanden of korter voor de huurdatum,
dan worden annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht. De annuleringskosten
bedragen:


 1. 1. bij annulering 2 maanden of korter en langer dan 1 maand voor de
  huurdatum: 25% van de overeengekomen prijs;
  2. bij annulering 1 maand of korter en langer dan 1 week voor de huurdatum:
  50% van de overeengekomen prijs;
  3. bij annulering 1 week of korter voor de huurdatum: 100% van de
  overeengekomen prijs.

5.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 6. Verzekering

 De huurder is verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige
voorzorgsmaatregelen om de photobooth te beschermen tegen diefstal, schade of
vandalisme. Photobooth Experience is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies
van eigendommen van de huurder

Artikel 7. Gebruik

De photobooth mag alleen worden gebruikt op de afgesproken locatie en mag niet
worden verplaatst zonder toestemming van Photobooth Experience. De huurder is
verantwoordelijk voor het toezicht op de photobooth en het gebruik ervan door alle gasten

Artikel 8. Schade

Indien er schade wordt veroorzaakt aan de photobooth, is de huurder
verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging van de beschadigde
onderdelen

Artikel 9. Veiligheid

De huurder dient ervoor te zorgen dat de photobooth op een veilige en stabiele
ondergrond wordt geplaatst. Bij slechte weersomstandigheden dient de photobooth
beschermd te worden tegen regen, wind en andere weersinvloeden.

Artikel 10. Technische problemen

In het geval van technische problemen met de photobooth, zal
Photobooth Experience zo snel mogelijk proberen het probleem op te lossen. Indien
reparatie ter plaatse niet mogelijk is, zal Photobooth Experience een vervangende
photobooth leveren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Photobooth Experience is niet aansprakelijk voor eventuele schade of
letsel veroorzaakt door het gebruik van de photobooth

Door het huren van een photobooth van Photobooth Experience, gaat de huurder akkoord
met deze algemene voorwaarden

Open chat
1
Hallo 👋
Kunnen we u helpen?